Recyclageparken: openingsuren en algemene info

Inhoud

De gemeente Oostkamp heeft twee recyclageparken:

  • Siemenslaan 2 in Oostkamp | tel 050 456 318 | diftar park openingsuren
  • Leiteweg 21 in Ruddervoorde | tel 050 456 319 | enkel gratis fracties

De recyclageparken staan in voor de selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. De ingezamelde afvalstoffen worden in grote mate gerecycleerd en/of hergebruikt, slechts een beperkte fractie wordt gestort of verbrand.

Het recyclagepark in de Siemenslaan is een volwaardig diftar-park (gedifferentieerd tarief). Bij een diftar-park is de aanbreng van bepaalde soorten afval betalend volgens de aangebrachte hoeveelheid. Op het recyclagepark in de Leiteweg kun je enkel terecht met gratis fracties.

Recyclagepark in de Siemenslaan

Dit recyclagepark is opgedeeld in een gratis gedeelte en een betalend gedeelte:

  • Je komt eerst op het gratis gedeelte. Je kan daar je afval afleveren waarvoor geen betaling nodig is. Als je enkel gratis afvalstoffen aanbrengt, rij je via de slagboom aan de uitgang gewoon weer naar buiten.
  • Als je (ook) te betalen afvalsoorten aanbrengt, rij je verder naar het te betalen gedeelte van het park. Via een systeem van weegbruggen wordt de hoeveelheid afval bepaald en het tarief berekend. Na de eindweging op de weegbrug betaal je daar aan de betaalterminal. Na een geslaagde betaling gaat de slagboom open en verlaat je het park.

Recyclagepark in de Leiteweg

Dit recyclagepark heeft enkel een gratis gedeelte. Voor betalende afvalsoorten kan je hier dus niet terecht.

Wat meebrengen

Identiteitskaart of badge en eventueel betaalkaart

Kostprijs

Afleveren afval: zie overzicht prijzen

Prijzen voor een toegangsbadge :

  • toegangsbadge als onderneming: gratis
  • toegangsbadge als tweede verblijf: gratis
  • tijdelijke toegangsbadge: gratis
  • bij verlies van toegangsbadge: 5 euro
  • bijkomende toegangsbadge: 5 euro