Recyclagepark: wat kan je er kwijt en tegen welke prijs?

Inhoud

De recyclageparken staan in voor de selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Alle ingezamelde afvalstoffen worden in grote mate gerecycleerd en hergebruikt. Slechts een kleine fractie wordt verbrand of gestort.

De Oostkampse recyclageparken zijn diftar-parken (gedifferentieerd tarief). Bij een diftar-park is de aanbreng van bepaalde soorten afval betalend volgens de aangebrachte hoeveelheid. In Oostkamp heeft het bestuur gekozen om het gewone dagelijkse afval gratis te houden en de gebruiker te laten betalen voor die soorten afval die duurder zijn om te verwerken.

Voorwaarden

 • Toegang tot de recyclageparken is enkel mogelijk met een Oostkampse identiteitskaart of toegangsbadge. Wie niet officieel in Oostkamp woont of geen Belgische identiteitskaart heeft, kan een badge aanvragen.
 • Sinds 1 januari 2020 geldt een forfait van 5 euro per gezinslid per jaar: dit forfait kan niet gebruikt worden voor de aanvoer van brandbaar afval (restafval) en niet voor aankopen op het park (afvalzakken ...)
 • Ondernemers en verenigingen kunnen een toegangsbadge aanvragen
 • Eigenaars van tweede verblijven kunnen een toegangsbadge aanvragen
 • Het aanvoeren van gesorteerd afval mag in voertuigen tot max. 7,5 ton, met een totaal maximaal brutogewicht van 9,5 ton. Je mag dus maximaal 2.000 kg en 3m³ aanvoeren. De maximaal toegelaten lengte van je vracht is 9 meter.
 • Asbestcement mag enkel luchtdicht verpakt aangebracht worden. Alle info hierover vind je op onze website.
 • De parkwachters zijn aangesteld om de gebruikers informatie en aanduidingen te geven en op het reglement toe te zien. Zij hebben het recht om te informeren naar de identiteit van iedere gebruiker en hun instructies moeten strikt opgevolgd worden.
 • De Oostkampse recyclageparken zijn diftar-parken. Bij een diftar-park (gedifferentieerd tarief) is de aanbreng van afvalsoorten te betalen volgens de aangebrachte hoeveelheid.
 • Jaarlijks is er in de maand februari een beperkte hoeveelheid hakselhout gratis beschikbaar in het recyclagepark. Wij communiceren hierover via de website, nieuwsbrief en sociale media. Ophalen van hakselhout kan enkel na afspraak en zolang er voorraad is.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart/badge en betaalkaart.

Kostprijs

Te betalen afvalsoorten

Waar inleveren?

Uitsluitend in het recyclagepark van Siemenslaan 2 te Oostkamp

Welke afvalsoorten? Tarieven
 
Zuivere steen- en betonbrokken
 0,01 euro/kg
Tuinafval: snoeihout (gebonden leveren), boomwortels,
grasmaaisel en ander fijn tuinafval
 0,05 euro/kg
Houtafval, vb. oude vensters 0,05 euro/kg
Vlak glas 0,05 euro/kg
Gemengd bouwafval (recycleerbaar afval) 0,05 euro/kg
Landbouwfolie | de folie moet schoongemaakt en
gebonden zijn 
 0,05 euro/kg
Grof brandbaar vuil, vb. matrassen, kapotte zetels 0,15 euro/kg
Stortafval (niet recycleerbaar afval), bijv. gyproc,
roofing, porselein)
 0,15 euro/kg
Asbestcement 0,15 euro/kg

Gratis afvalsoorten

Waar inleveren?

Siemenslaan 2, Oostkamp
Leiteweg 21, Ruddervoorde

Welke afvalsoorten?

Huishoudafval dat gerecycleerd of hergebruikt moet worden, of uit de vuilniszak gehouden moet worden:

 • KGA (Klein Gevaarlijk Afval) (Let op: enkel in de Siemenslaan)
 • Matrassen (Let op: enkel in de Siemenslaan)
 • Batterijen
 • TL-lampen
 • Hol glas
 • Elektronische en elektrische apparaten (beperkt tot 3 stuks per dag)
 • Frituurvetten
 • Frituurolie
 • Motorolie
 • PMD
 • Papier & karton
 • Harde plastic voorwerpen (niets van metaal)
 • Oude metalen
 • Autobanden (beperkt tot 4 stuks per jaar per gezin)
 • Piepschuim
 • Textiel
 • Kringloopgoederen
 • Kurken
 • Kaarsvet