Raad voor Publieke en Open Ruimte

De raden worden in de loop van 2019 hersamengesteld. Van zodra dit gebeurd is, wordt de samenstelling hier gepubliceerd.

Heb jij interesse om aan te sluiten op deze raad, dan kan u zich via het e-formulier tot 20 oktober kandidaat stellen.

We zoeken: mensen met een aantoonbare voeling voor: natuur, milieu, klimaat, mobiliteit, ruimtelijke planning, economie, energie en landbouw

  • Je bent bekommerd over hoe onze bebouwde en open ruimte er in de toekomst zal uitzien.
  • Je wenst je expertise in te zetten voor een duurzame en toekomstgerichte gemeente.
  • Je bent in staat om een ruime blik te werpen op de bovengenoemde thema’s.
  • Je beseft dat het in veel van de uitdagingen gaat over het komen tot compromissen over verschillende thema’s heen, die moeten leiden tot een duurzame langetermijnaanpak.

 

 

LCP