Raad voor Publieke en Open Ruimte

De Raad publieke en open ruimte beraadt zich over volgende beleidsmatige thema’s: natuur, milieu, klimaat, mobiliteit, ruimtelijke planning, economie, energie en landbouw.

Zij wil hierbij de expertise van haar inwoners benutten en burgerinitiatief enthousiasmeren.

LCP