Sim Deeren

  • Voorzitter Jeugdraad

Wille Robbe

  • Secretaris Jeugdraad

Hannah Van Eenoo

  • Penningmeester Jeugdraad

Delphine Bossuyt

  • Aanspreekpunt Jeugdraad binnen de gemeente
LCP