Welzijnsraad

Deze raad zet in op:

 • het welzijn van alle Oostkampenaren, vooral wie nood heeft aan extra ondersteuning op sociaal, medisch, psychisch en materiaal vlak
 • het mee uitwerken van het lokale welzijnsbeleid
 • het samen brengen van de welzijnspartners (zowel professionelen als vrijwilligers) met het oog op uitwisselen van informatie alsook op het slaan van bruggen tussen deze partners

Samenstelling

 • Liesbeth Danneels

  Functies

  voorzitter Welzijnsraad
 • Eddy De Wulf

  Functies

  secretaris Welzijnsraad
 • Herman Himpens

  Functies

  penningmeester Welzijnsraad
 • Kurt Boelens

  Functies

  aanspreekpunt Welzijnsraad binnen de gemeente