Lokaal Overleg Kinderopvang

Doelstellingen van deze raad:

 • Adviseren van het lokaal bestuur bij de opmaak en uitvoering van het beleidsplan kinderopvang
 • Adviseren over de uitbouw van en meewerken aan het optimaliseren van het kinderopvangaanbod in onze gemeente.
 • Netwerking en overleg tussen alle belanghebbenden inzake kinderopvang (ouders, afgevaardigden van scholen, organisatoren van buitenschoolse activiteiten, Gezinsbond, oppasdiensten,…)

Samenstelling

 • Marianne D'Hoore

  Functies

  voorzitter Lokaal Overleg Kinderopvang
 • Evelyne Delaere

  Functies

  secretaris Lokaal Overleg Kinderopvang
 • Katrien Van Steenkiste

  Functies

  penningmeester Lokaal Overleg Kinderopvang
 • Lieselotte Sels

  Functies

  aanspreekpunt Lokaal Overleg Kinderopvang binnen de gemeente