Cultuurraad

De Cultuurraad zet in op:

  • een cultuuraanbod voor verschillende doelgroepen
  • cultuurspreiding over heel de gemeente
  • samenwerking van verenigingen en andere partners
  • meedenken over de hedendaagse invulling van onze culturele gebouwen en over de herbestemming van gebouwen  
LCP