OCMW-raad

OCMW-raad december 2019 (grote weergave)

De gemeenteraadsleden werden op 14 oktober 2018 rechtstreeks gekozen, op basis van het aantal voorkeurstemmen binnen hun lijst. Nieuw vanaf deze legislatuur is dat de gemeenteraadsleden, meteen ook de OCMW-raadsleden zijn. En dat de voorzitter van de Gemeenteraad ook voorzitter van de OCMW-raad is. De gemeenteraadsleden verkozen Liesbeth Gellinck (CD&V) als voorzitter.

OCMW-raad komt minstens 10 keer per jaar samen. Dit gebeurt in Oostkamp normaal op de 3de donderdag van de maand aansluitend op de Gemeenteraad in de raadzaal van OostCampus. Het openbare deel van de zitting is toegankelijk voor het publiek.

De agenda wordt 8 dagen vooraf gepubliceerd op de gemeentelijke website en kan ingekeken worden in het Secretariaat in OostCampus. De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid. Een beknopt overzicht van de genomen beslissingen (= besluitenlijst) wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. De goedgekeurde notulen/zittingsverslag van de openbare zitting worden enkele dagen na goedkeuring gepubliceerd op de gemeentelijke website en kunnen geraadpleegd worden in Bibliotheek Infopunt.

LCP