Wonen & omgeving: dienst Publieke Ruimte (groen, water, verkeer, wegen)

rioolbuizen (grote weergave)

De dienst Publieke ruimte staat in voor de organisatie en uitvoering van alle opdrachten betreffende  de aanleg, herstelling, reiniging en onderhoud van het gemeentelijk openbaar domein. De uitvoering van de werken aan het patrimonium gebeurt. Naast werken door eigen personeel worden verschillende opdrachten uitgevoerd door externe partners van de gemeente.

De administratie van de dienst staat in voor de deskundige en administratieve voorbereiding en coördinatie van alle uitvoeringswerken aan het openbaar domein.

De groendienst staat in voor het onderhoud van alle openbaar groen: straten, pleinen, perken, speelpleinen, paden, begraafplaatsen en sportterreinen. Daarnaast staat de dienst in voor de (her)aanplanting van bomen en struiken, (her)aanleg van gazons, maaien van groenzones, verhakselen, ... Tot slot ligt een belangrijke rol weg voor de groendienst in het leefbaar, aantrekkelijk en proper houden van onze gemeente door het vegen van straten en pleinen, het ledigen van vuilbakken, ophalen van zwerfvuil en sluikstort en de bestrijding van ongedierte en ophaling van zwerfdieren. Voor uitgebreide renovatiewerken en het vellen van bomen doet de gemeente beroep op externe firma’s.

De dienst Publieke Ruimte staat in voor zowel onderhouds- en herstellingswerken als eerder grootschalige renovatiewerken aan wegen en rioleringen. Voor de kleinere herstellingswerken aan en de aanleg van inritten (aansluitend op de openbare weg) beschikt de dienst over verschillende interventieploegen. Tot slot beschikt de dienst ook over medewerkers die instaan voor het plaatsen  en onderhouden van tijdelijke en definitieve signalisatie en het vervoer van feestmateriaal.

U kan bij deze dienst ook terecht voor de aflevering van signalisatievergunning. Tevens biedt de dienst ondersteuning bij de begeleiding van initiatieven i.v.m. mobiliteit en staat ze hierbij in voor het nemen van inrichtingsmaatregelen (in overleg met andere diensten en de politie). 

Waarvoor kunt u op deze dienst terecht?

Openingsuren & contact

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

Relevante info

LCP