Belasting op verspreiding van ongeadresseerd drukwerk

Doe hier aangifte van ongeadresseerd drukwerk

Inhoud

De gemeente heft een belasting op de kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken, publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten welke publiciteit bevatten met handelskarakter en gelijkgestelde producten.

Ben je uitgever van zo'n type drukwerk, dan doe je 1 aangifte per folder. Verdeel je meerdere folders, dat moet je meerdere aangiften doen.