Afvalvrij organiseren: verplichting + toelage

Toelage aanvragen

Geen wegwerpbekers meer sinds 15 juni '23

Sinds 15 juni 2023 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik, zoals plastic of papieren bekers, bij evenementen verboden. 
Er is een uitzondering voor petflessen en blikjes. Wanneer je deze inzet,  moet je als eventorganisator een systeem voorzien dat garandeert dat minstens 95% van de gebruikte blikjes en petflessen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. Vanaf 1 januari 2025 valt ook deze uitzonderingsregel weg en is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen volledig verboden.

Wat is het alternatief?
Herbruikbare bekers, glazen, glazen flesjes …

Opgelet! Bij het gebruik van deze alternatieven, maar ook bij ander herbruikbaar cateringmateriaal, moet je ook effectief 90% inzamelen voor hergebruik. Een waarborgsysteem op grote evenementen is dus een must!

Financiële ondersteuning vanuit de gemeente

Voor de huur of het aankopen van herbruikbaar cateringmateriaal zoals bekers, bestek, borden ... kan je als Oostkampse vereniging een toelage aanvragen. 

Voorwaarden 

 • Het evenement of de activiteit is georganiseerd door een Oostkampse vereniging en vindt plaats op Oostkamps grondgebied.
 • Je kan per vereniging maximaal 2 keer per jaar een toelage aanvragen.
 • De toelage bedraagt maximaal 50 % van de huur- en/of aankoopkosten met een maximum van 500 euro per jaar.
 • Porselein komt niet in aanmerking voor de de toelage. 
 • Meer informatie over de voorwaarden kan je terugvinden in het toelagereglement (zie onderaan op deze pagina). 

Hoe vraag je een toelage aan? 

Vanaf 1 mei 2023 kan je een toelage aanvragen via het digitaal formulier op deze pagina.

Opgelet, je vraagt de toelage best aan nadat het evenement heeft plaatsgevonden want we vragen je om meteen de factuur van het gehuurde of aangekochte herbruikbare cateringmateriaal toe te voegen. 

Herbruikbaar cateringmateriaal voor het serveren van dranken

Er is een wijzing van de wetgeving op komst. Zie bovenaan deze pagina. 

Waar vind je herbruikbare bekers?  

Kringwinkel 't Rad

De provincie West-Vlaanderen heeft in Kringwinkel 't Rad een gratis uitleendienst voor herbruikbare bekers. Hier worden 2200 bekers gratis ter beschikking gesteld. De bekers zijn druk bevraagd, dus je reserveert best tijdig. Bij het afhalen van de bekers betaal je 50 euro waarborg per bak. Je wast de bekers zelf af voor je ze teruggeeft of je betaalt een kost voor het wassen van 50 euro per bak.

Meer info over deze gratis uitleendienst kan je terugvinden op de website van Kringwinkel ’t rad.  

Op de private markt

Verder kan je altijd terecht op de private markt om bekers te huren en te laten wassen. Enkele leveranciers in de buurt zijn:

Andere mogelijkheden

Vraag zeker ook of de brouwer van jouw evenement herbruikbare bekers heeft die je kan gebruiken of huren. 

Wat met het wassen? 

Voor het wassen van bekers kan je bij verschillende wasstraten terecht. Vaak zit de waskost al in de prijs inbegrepen. Kijk ook goed na of je de bekers zelf mag afwassen. Sommige leveranciers laten dit toe, andere weer niet. Wil je graag zelf professioneel afwassen op jouw evenement? Dan kan dit door een wasunit te huren op jouw evenement.

Hoeveel bekers heb je nodig? 

Dit is afhankelijk van het soort evenement, de weersomstandigheden, de mogelijkheid om tussendoor te wassen … Jouw leverancier zal je zeker kunnen helpen bij de keuze van de hoeveelheid bekers die je nodig hebt.

Als je niet tussentijds wast, is het aantal bekers gelijkwaardig aan je hoeveelheid dranken in je bestelling. Hier kan je kort een berekeningsmethode terugvinden indien je niet volledig op je drankenaankoop kan afgaan:

 • Op een ‘snel’ evenement met hoog drankverbruik waarbij bezoekers gemiddeld 3 tot 5 consumpties verbruiken (festival of fuif), voorzie je best:
  • wanneer je op het terrein zelf spoelt: minstens 2 bekers per verwachte bezoeker per dag. 
  • wanneer je niet op het terrein zelf spoelt (dus wanneer de afwas volledig na het evenement gebeurt): dan is het goed om 5 à 7 bekers te voorzien per verwachte bezoeker per dag.
  • Bijvoorbeeld: voor een fuif van 500 personen heb je, zonder tussenspoelen, 6 bekers per persoon nodig.
 • Voor een ‘traag’ evenement waar de bezoekers gemiddeld 1 consumptie nuttigt, voorzie je best:
  • wanneer je op het terrein zelf spoelt: minstens 1 beker per verwachte bezoeker.
  • wanneer je niet op het terrein zelf spoelt (dus wanneer de afwas volledig na het evenement gebeurt): dan is het goed om minstens 3 à 4 bekers te voorzien per verwachte bezoeker per dag.
  • Bijvoorbeeld: op een rommelmarkt van 1000 personen heb je, zonder tussenspoelen, 3,5 bekers per persoon nodig.

Ander herbruikbaar cateringmateriaal

Hier gaat het over cateringmateriaal voor het serveren van voeding zoals schaaltjes, frietbakjes, borden, bestek, kommetjes … Er is op dit moment nog geen wetgeving (op komst) die privé-organisatoren verplicht om met herbruikbaar cateringmateriaal voor voeding te werken.

Overheden, zoals de gemeente, zijn wel al verplicht om ook bij het serveren van voeding herbruikbaar materiaal te gebruiken. Toch moedigen we het gebruik van herbruikbaar cateringmateriaal bij de organisatie van alle evenementen in onze gemeente sterk aan

Waarborgsysteem

Vanaf 15 juni '23 moet je er als evenementorganisator voor zorgen dat 90% van de herbruikbare materialen die worden ingezet in aanmerking komen voor hergebruik. Dit geldt zowel voor de herbruikbare bekers als voor ander herbruikbaar cateringmateriaal. Een goed waarborgsysteem is bijgevolg geen overbodige luxe.

Verschillende mogelijkheden

Als organisator ben je vrij om een passend waarborgsysteem te kiezen. Hieronder kan je alvast enkele mogelijkheden terugvinden.

 • Waarborgsysteem met cash 
  1 lege beker = minimaal 1 euro voor een beker pils of frisdrank, 2 tot 3 euro voor andere bekers.
 • Waarborgsysteem met ecobon
  1 lege beker = 1 jeton
  De waarborg voor een lege beker heeft de waarde van 1 jeton (waarmee de bezoeker iets kan bestellen zoals drank, eten ...). Een bezoeker die een consumptie wenst, betaalt aan de bar een extra jeton als waarborg voor de herbruikbare beker. Telkens de bezoeker een nieuw drankje komt halen, geeft hij/zij de lege beker af, betaalt de nodige jetons voor de drank en krijgt een nieuwe, gevulde beker. Je kan ook een nieuwe consumptie krijgen in ruil voor een aantal lege bekers. Op het einde van het evenement geeft de bezoeker de lege beker terug in ruil voor de waarborg in cash.
 • Cashless waarborgsysteem
  1 lege beker = bedrag op polsbandje
  Voor grotere events is een cashless waarborgsysteem te overwegen. De waarborg wordt automatisch van de bezoeker zijn of haar tegoed gehaald bij een drankbestelling. Na het evenement kan de bezoeker online de borg en het resterende tegoed terugvorderen.
 • Verzamelpunt aan de uitgang
  In een gesloten evenement kan je aan de uitgang duidelijke verzamelpunten voor bekers plaatsen. Zo kan er, indien gewenst, gewerkt worden zonder omslachtige waarborgsystemen. Deze worden best bemand zodat mensen die de evenementensite verlaten met hun beker daarover ook aangesproken kunnen worden.

Aandachtspunten 

 • Zet de waarborg hoog genoeg (minimum 1 euro). Dit verlaagt de uitval en zorgt ervoor dat de organisatie geen verlies maakt op het verschil tussen de borg en de kost van de beker.
 • Geef gerust een lager afgerond bedrag in cash terug (bv. 1 euro in plaats van 1,25 euro). Dat is eenvoudiger voor de medewerkers en de extra winst kan de meerkosten van het systeem (afwassen, aankoop of huur van de bekers) compenseren.
 • Zorg dat bekers als eenvoudig betaalmiddel ingezet kunnen worden, zodat het voor de barmedewerkers niet te complex wordt.
 • Voorzie steeds de mogelijkheid om bekers in te ruilen voor geld, anders kan het op verzet stuiten. Hou de inzamelstand langer open dan de bar, zodat alle bezoekers de kans krijgen om hun beker terug te brengen voor de waarborg.
 • Vele bezoekers zien het niet zitten om aan te schuiven om hun borg terug te vragen. Om wachtrijen bij het inleveren van lege bekers te vermijden, kan de bezoeker ook kiezen om de waarborg te doneren aan een goed doel. Een inzamelpunt aan de uitgang of ophaling van de bekers op het terrein zijn hiervoor prima systemen.

Meer info over afvalvrij organiseren

Op de website van OVAM kan je meer informatie vinden, zoals:

 • de wetgeving over (herbruikbaar) cateringmateriaal
 • praktijkvoorbeelden
 • tips en voorbeelden om je evenement duurzamer te maken
 • duurzaamheidsscans
 • leveranciers