Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten of kleinhandelsvergunning

Bij vestiging van een winkel of een winkelcomplex vanaf 400 m² netto handelsoppervlakte moet je een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (kortweg kleinhandelsvergunning) indienen. Deze vergunning vervangt de vroegere socio-economische vergunning.

Men spreekt van een wijziging waarvoor een vergunning nodig is als :

  • handelsvestigingen samengevoegd worden met een netto handelsoppervlakte (na samenvoeging) groter dan 400 m²
  • een handelsvestiging uitbreidt met meer dan 300m² of meer dan 20% van de reeds vergunde netto handelsoppervlakte
  • een wijziging in categorie(ën) van kleinhandel (met 10% van de totale vergunde netto handelsoppervlakte of > 300 m²)

 Dit zijn de vier (in het decreet bepaalde) kleinhandelscategorieën:

  • Categorie A: verkoop van voeding
  • Categorie B: verkoop van goederen voor persoonsuitrusting
  • Categorie C: verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
  • Categorie D: verkoop van andere producten

Je kunt de aanvraag voor jouw kleinhandelsvergunning combineren met een andere omgevingsvergunning: het gaat dan over een ‘gemengd project’.

Pop-up en overname = geen kleinhandelsvergunning nodig. 

Als je tijdelijke handelsactiviteiten uitvoert — minder dan 90  of 180 dagen per jaar — heb je geen omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig.

De kleinhandelsvergunning is locatiegebonden en wordt verleend voor een combinatie van één of meerdere categorieën van kleinhandel op een welbepaalde locatie. Je kunt de vergunning dus overdragen aan een nieuwe eigenaar of uitbater als er geen belangrijke wijziging is in de categorieën. 

Hoe aanvragen?

Bij aanvraag van enkel een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten kan je tot 1 januari 2019 enkel analoog indienen in vier exemplaren waarvan twee exemplaren op papier en twee exemplaren op een leesbare, virusvrije USB-stick

De formulieren en de bijlagen (te vinden 'Addendabibliotheek')  zijn raadpleegbaar op de website van het omgevingsloket.

Voor al jouw aanvragen waarbij je naast kleinhandelsactiviteiten ook bijkomende activiteiten (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, …) aanvraagt (= gemengd project), dien je jouw aanvraag digitaal in via het omgevingsloket.

Procedure

Vereenvoudigde procedure: beslissing 60 dagen na datum ontvankelijkheid

  • Voor louter kleinhandelsvergunning waarvan NVO < 20.000 m².
  • Voor gemengde projecten met NVO < 20.000 m², waarbij de vergunningen voor milieu- en/of stedenbouwkundige handelingen ook onder de vereenvoudigde procedure valt.

Gewone procedure: beslissing 105 of 120 dagen na datum ontvankelijkheid

De termijn is afhankelijk van de eis rond het advies omgevingsvergunnings­commissie. Deze procedure is van toepassing als de netto handelsoppervlakte groter is dan 20.000 m² en/of voor projecten met een milieueffectenrapport, veiligheidsrapport en/of een passende beoordeling.

Openingsuren & contact

dienst Lokale Economie

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 861
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 861 of economie@oostkamp.be

LCP