Toelagereglement op het starten van een onderneming in Oostkamp

De gemeente wil blijvend een rol spelen in het stimuleren van het bedrijfsleven op de gemeente. Het verlenen van een financiële tussenkomst voor een beginnende ondernemer in de kosten die gepaard gaan bij het inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen wil de positieve houding van de gemeente ten opzichte van de beginnende ondernemers onderstrepen.

Enkel de oprichting van een nieuwe onderneming door een natuurlijk persoon komt in aanmerking voor de ondersteuning.

Volgende situaties worden uitgesloten van het toepassingsgebied van deze premie:

  • bijkomende vestigingseenheden van een bestaande onderneming
  • bijkomende vennootschappen in het kader van een bestaande onderneming
  • de omvorming van een onderneming-natuurlijke persoon naar een onderneming-rechtspersoon.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 19 december 2019.

Gepubliceerd op 24 december 2019.

Procedure

Je dient een ingevuld aanvraagformulier (te vinden in het Digitaal loket) in bij het loket Wonen en omgeving (loket 4 in OostCampus) en voegt hierbij het attest van inschrijving als zelfstandige afgeleverd door een erkend ondernemersloket.

Wat meebrengen

Het ingevulde aanvraagformulier (te vinden in het Digitaal loket) met het attest van inschrijving als zelfstandige afgeleverd door een erkend ondernemersloket.

Bedrag

De toelage bedraagt 50 euro.

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Lokale Economie

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 861
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP