Gemeentelijke toelage bij opstarten van een onderneming

De gemeente geeft aan een beginnende ondernemer die zich in Oostkamp vestigt een tussenkomst voor de inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen. 

Enkel de oprichting van een nieuwe onderneming door een natuurlijk persoon komt in aanmerking voor de ondersteuning.

Volgende situaties worden uitgesloten van het toepassingsgebied van deze premie:

  • bijkomende vestigingseenheden van een bestaande onderneming
  • bijkomende vennootschappen in het kader van een bestaande onderneming
  • de omvorming van een onderneming-natuurlijke persoon naar een onderneming-rechtspersoon.

Procedure

Je dient een ingevuld aanvraagformulier (te vinden in het Digitaal loket) in bij het loket Wonen en omgeving (loket 4 in OostCampus) en voegt hierbij het attest van inschrijving als zelfstandige afgeleverd door een erkend ondernemersloket.

Wat meebrengen

Het ingevulde aanvraagformulier (te vinden in het Digitaal loket) met het attest van inschrijving als zelfstandige afgeleverd door een erkend ondernemersloket.

Bedrag

De toelage bedraagt 50 euro.

Downloads

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Lokale Economie

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 861
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 19 uur
LCP