Vergunning verstrekken gegiste en/of sterke dranken voor occasionele drankgelegenheid

Bij het verstrekken van drank tijdens een gelegenheidsevenement wordt er onderscheid gemaakt tussen:

  • Gegiste dranken: organisatoren voor gelegenheidsevenementen (buurt- en wijkfeesten ...) dienen geen tijdelijke vergunningen voor het verstrekken van gegiste dranken aan te vragen.
  • Sterke dranken: Het verkopen van sterke drank voor gebruik ter plaatse in occasionele drankgelegenheden op plaatsen waar openbare manifestaties plaatsvinden zoals sportieve, politieke en culturele manifestaties is verboden, tenzij je speciale machtiging hebt van het College van Burgemeester en Schepenen.

Voorwaarden

Voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden

Procedure

Organiseer je een openbaar evenement waarbij sterke drank geschonken wordt dan moet je een aanvraag indienen bij het loket Wonen en omgeving (loket 4 in OostCampus). 

Er wordt advies gevraagd aan de politie om na te gaan als er voldaan wordt aan de moraliteitsvoorwaarden. Als er voldaan is aan de gestelde voorwaarden verleent het College van Burgemeester en Schepenen een machtiging voor het verstrekken van sterke drank. De aanvrager en de politie ontvangen hiervan een afschrift.

 

Wat meebrengen

Het ingevulde aanvraagformulier en eventueel een moraliteitsattest.

Indien de aanvrager/verantwoordelijke geen inwoner is van Oostkamp moet je een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 1 maand oud is, meebrengen.

Bedrag

Gratis

Openingsuren & contact

dienst Lokale Economie

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 861
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP