Drankvergunning

Alle toekomstige uitbaters van:

 • vaste drankgelegenheden zoals vb. cafés, restaurants, pop-up (indien minstens vijftien opeenvolgende kalenderdagen of wanneer ze meer dan tien keer per jaar gehouden worden)
 • reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen)
  die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben.

Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen zoals cafés, snackbars, restaurants ...

Voorwaarden

Vaste inrichting:

Om een vergunning voor een vaste drankgelegenheid te verkrijgen, moet je voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. Je moet dus:

 • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
 • aan de wettelijke hygiënevoorwaarden voldoen
 • beschikken over de vereiste stedenbouwkundige/milieu/omgevingsvergunning
 • een bewijs voorleggen van afsluiten van verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid tegen brand en ontploffing
 • in orde zijn met de brandveiligheid

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.

Reizende drankgelegenheid:

Om een vergunning voor een reizende drankgelegenheid te verkrijgen moet je:

 • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
 • beschikken over een machtiging tot ambulante handel (indien wetgeving van ambulante handel van toepassing)

De drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid wordt aangevraagd in de gemeente waar de uitbater gedomicilieerd is.

Procedure

Je vraagt de vergunning door middel van het aanvraagformulier aan bij de gemeente.

Bij het volledig verklaren en na controle van de vereiste voorwaarden wordt de aanvrager verzocht om een brandpreventieverslag aan te vragen bij de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen. 

Na ontvangst van het brandpreventieverslag kan een drankvergunning afgeleverd worden.

Bedrag

Het afleveren van de drankvergunning is gratis.

Tot het bekomen van een drankvergunning moet er ook een brandpreventieverslag opgemaakt worden door de brandweer. Deze is niet gratis en wordt er een bedrag gevraagd door de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen. 

Openingsuren & contact

dienst Lokale Economie

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 861
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 861 of economie@oostkamp.be

LCP