Meldpunt oudermis(be)handeling

hulp aan bejaarden (grote weergave)

Een vrouw van 85 jaar heeft hulp nodig om zich te verplaatsen, om te gaan winkelen en om het huis te onderhouden. Iemand van de familie doet dit voor de haar, maar dit gaat gepaard met het onder druk zetten van de vrouw  voor geld, schelden, … De vrouw heeft de hulp nodig heeft en durft hier niet tegenin gaan…

Ouderenmis(be)handeling komt vaker voor dan men denkt. In België worden 1 op 3 ouderen geconfronteerd met één of andere vorm van mis(be)handeling. Ouderenmis(be)handeling speelt zich vaak af achter gesloten deuren wanneer enkel slachtoffer en pleger aanwezig zijn. Voor de oudere zelf is erover praten dikwijls zeer moeilijk. Toch hebben zij meestal zwaar te lijden onder de situatie. Ook voor naasten en hulpverleners die ermee geconfronteerd worden zijn dit moeilijke en aangrijpende situaties.

 

Meer info

Vormen van ouderenmis(be)handeling 

  • Fysieke mis(be)handeling: slaan, vastbinden,…
  • Psychische mis(be)handeling: vernederen, intimideren, pesten, dreigen de kleinkinderen niet meer te mogen zien, …
  • Verwaarlozing: geen aangepaste voeding geven, te weinig medische zorgen,…
  • Financiële uitbuiting: verplichten tot het geven van volmachten, giften eisen, misbruik maken van goedgelovigheid,…
  • Seksueel misbruik: aanranding, exhibitionisme, zich onnodig vaak moeten uitkleden,…
  • Schending van de rechten: post lezen of achterhouden, het niet alleen laten van de oudere met zijn bezoek,…
  • Verzorging laat te wensen over: de oudere krijgt verzorging maar die voldoet niet

Waar kan u terecht?

In situaties van ouderenmis(be)handeling is het belangrijk niet alleen met uw verhaal en/of vragen te blijven zitten. Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd wordt met ouderenmis(be)handeling of vermoedens heeft over een mogelijke situatie van ouderenmis(be)handeling kan terecht bij het meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling via het gratis nummer 1712.

 

 

Openingsuren & contact

LCP