Gemeentelijk belastingreglement op de begravingen in niet-vergunde grond en asuitstrooiing op de strooiweide

Het komt voor dat de gemeente een aanvraag ontvangt tot het toestaan van het begraven van een overledene, niet inwoner van de gemeente, in niet-vergunde grond en asuitstrooiing op de strooiweide. Teneinde een wildgroei in dergelijke aanvragen te voorkomen wordt in een belasting voorzien voor personen die geen inwoner zijn van de gemeente en die niet op het grondgebied van de gemeente zijn overleden.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 19 december 2019.

Gepubliceerd op 23 december 2019.

Openingsuren & contact

dienst Financieel Beheer

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 840
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP