Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

De gemeente en de burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. Het is nu eenmaal zo dat de nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein. Op het vlak van onderhoud en de herstellingen moeten ook geregeld dringende werken worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening. Daarnaast zijn er een aantal werken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein, zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken.

De gemeente heeft daartoe de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen, opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, onderschreven die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden. Deze Code werd geactualiseerd naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer oog voor het totale concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP …

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 17 november 2022.

Gepubliceerd op 18 november 2022.

Openingsuren & contact

dienst Financieel Beheer

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 840
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP