gemeentelijk belastingreglement op de activeringsheffing (heffing op onbebouwde percelen in woongebied en op kavels)

Het gaat om een belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied en op de onbebouwde kavels, gekoppeld aan het register van onbebouwde percelen.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 19 december 2019.

Gepubliceerd op 23 december 2019.

Bedrag

12,50 euro per strekkende meter palende aan de straat, met een minimumaanslag van 200 euro per onbebouwde bouwgrond of onbebouwde kavel (+ indexatie)

Er zijn een aantal vrijstellingen en er is een speciale regel voor hoekpercelen. Hierover leest u meer in het reglement.

Openingsuren & contact

dienst Financieel Beheer

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 840
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP