Belasting leegstand gebouwen en woningen

Dit is er gekomen naar aanleiding van het decreet grond- en pandenbeleid en gekoppeld aan het leegstandsregister. Het doel is om langdurige leegstand van woningen en gebouwen te voorkomen en te bestrijden. Het gaat om de gebouwen en woningen die gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

 

Bedrag

  • 1.200 euro voor een leegstaand gebouw of een leegstaande woning
  • 100 euro voor een kamer of studentenkamer
  • 500 euro voor elke overige woongelegenheid.

 

uitzonderingen

Er zijn een aantal vrijstellingen. Die vindt u in het belastingreglement.

 

Regelgeving

Er is ook een reglement vastgesteld op de inventarisatie van leegstaande woningen en/of gebouwen en indicaties ter bepalingen van de leegstand. Hier wordt vastgelegd wat leegstand precies is en op welke manier wordt geïnventariseerd.

 

Openingsuren & contact

dienst Financieel Beheer

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 840
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP