Belasting ontbreken parkeerplaatsen

Voor de goede ruimtelijke ordening is het noodzakelijk dat er bij het bouwen van o.m. meergezinswoningen, handels- en kantoorgebouwen voldoende parkeerplaatsen worden voorzien op eigen terrein. Dit reglement is ingegaan op 20 december 2013 en is van toepassing op de stedenbouwkundige aanvragen die na die datum worden ingediend. Het aantal ontbrekende parkeerplaatsen wordt onmiddellijk na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning definitief vastgesteld. De parkeerplaatsen moeten worden aangelegd op het bouwperceel waarop het betreffende gebouw gelegen is of op een perceel gelegen binnen een wandelafstand van 250 meter (= 3 a 4 minuten wandelafstand) te rekenen van de omtrek van het bouwperceel. Bestaande aanwezige parkeerplaatsen op het bouwperceel die ten gevolge van de stedenbouwkundige aanvraag zouden verdwijnen, moeten bovenop de normen van artikel 6 worden voorzien. Bestaande parkeerplaatsen komen niet in aanmerking. Alleen nieuwe parkeerplaatsen/garage, in eigendom van de bouwheer, kunnen in rekening worden gebracht. Het minimaal te realiseren parkeerplaatsen hangt af van het project en is afhankelijk van de ligging van het project (in centrumzone of buiten centrumzone).

Bedrag

De belasting bedraagt 15.000 euro per ontbrekende parkeerplaats.

Openingsuren & contact

dienst Financieel Beheer

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 840
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP