Gemeentelijk belastingreglement op de vergunningen bestemd voor het exploiteren van een taxidienst

De gemeente is niet verplicht om taxivergunningen op het grondgebied van de gemeente te belasten, maar als de gemeente daarvoor kiest, moet ze zich houden aan de maximumtarieven, aan te passen aan de evolutie van het indexcijfer, die bepaald zijn in het decreet op het personenvervoer. Als eenzelfde voertuig zowel ingezet wordt voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB) als voor taxidiensten, is de vergunninghouder zowel de belasting op de VVB-vergunning verschuldigd als de eventuele gemeentelijke belasting op de taxidiensten. De decreetgever heeft hetzelfde tarief vastgesteld voor het hele grondgebied van het Vlaamse Gewest om te voorkomen dat ondernemingen zich vestigen waar de belasting het laagst is.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 19 december 2019.

Gepubliceerd op 23 december 2019.

Openingsuren & contact

dienst Financieel Beheer

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 840
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP