Gemeentelijk retributiereglement op de aanvoer van bepaalde soorten afval op het recyclagepark, het aankopen van compostvaten en/of -bakken

De gemeente voorziet in verschillende sporen om de afvalophaling en -verwerking op de gemeente te financieren. Dit gebeurt door een forfaitaire belasting, een diftarsysteem op het recyclagepark en een belasting op de reglementair te gebruiken soorten afvalzakken. Wat het diftarsysteem op het recyclagepark betreft, wordt de retributie bepaald op basis van de werkelijke kostprijs van het verwerken van de aangebrachte fracties. Teneinde de inwoners aan te zetten om maximaal te sorteren en selectief op het recyclagepark aan te leveren wordt een gratis forfait van 5 euro per gezinslid, met uitzondering voor het aanleveren van brandbaar afval, vanaf 1 januari 2020 ingevoerd.

Aanpassing aan het reglement met ingang van 3 maart 2021:

IVBO heeft het initiatief genomen om het inzamelen van asbest binnen het werkingsgebied van de intercommunale op een veilige manier te kunnen organiseren. Daartoe voorziet IVBO in het aanleveren van asbestzakken van verschillende formaten en ook in persoonlijke beschermingskits (PBM-kits) die een overall, een mondmasker FFP3 met ventiel, afspoelbare handschoenen, rol Tesa en een IVBO-asbestbrochure bevatten. Het retributiereglement van 19 december 2019 wordt daarom gewijzigd en aangepast aan het aanbod van IVBO met betrekking tot de asbestzakken en de PBM-kit.

Het volledige aangepaste reglement vindt u bij de downloads.

Meer info

Reglement:

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 19 december 2019.
Gepubliceerd op 23 december 2019.

Wijziging: 

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 25 februari 2021.
Gepubliceerd op 26 februari 2021.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 860 of milieu@oostkamp.be - online

Recyclagepark Oostkamp

adres
Siemenslaan 28020 Oostkamp
tel.
050 819 857
e-mail
Vandaag open van 13.30 - 17 uur
Morgen open van 9 - 12.30 uur
LCP