Gemeentelijk belastingreglement op de handhaving van afkoppeling van regen- en afvalwater van bestaande woningen gelegen in zones met aparte afvalwaterriool en in zones van collectief plaatsen en beheren van individuele waterzuiveringsinstallaties

De gemeente is ertoe gehouden om een optimaal gescheiden rioleringsstelsel met een optimale afkoppeling op woningniveau te realiseren om in aanmerking te komen voor de maximale subsidies vanwege het Vlaamse Gewest voor het uitvoeren van rioleringswerken. Het is bijgevolg zowel voor de goede werking van het gescheiden rioleringsstelsel als voor het bekomen van de investeringstoelagen van het Vlaamse Gewest noodzakelijk dat elke particuliere afkoppeling ook effectief wordt uitgevoerd. Het is dan ook aangewezen om een belasting te voorzien voor de situaties waarin zou nagelaten worden om effectief af te koppelen zodat ook die personen aangezet worden om de afkoppeling te realiseren.

Een aantal kleine aanpassingen worden aangebracht naar aanleiding van het vaststellen van het toelagereglement afkoppelen van regen- en afvalwater van bestaande woningen gelegen in zones met aparte afvalwaterriool en het retributiereglement aansluitingsvergoeding bij collectief plaatsen beheren van individuele waterzuiveringsinstallaties (IBA’s).

Meer info

Vastgesteld in de Gemeenteraad op 17 september 2020
en gepubliceerd op 21 september 2020.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 860 of milieu@oostkamp.be - online

LCP