Gemeentelijk belastingreglement op de handhaving van afkoppeling van regen- en afvalwater van bestaande woningen gelegen in zones met aparte afvalwaterriool (2DWA)

De gemeente is ertoe gehouden om een optimaal gescheiden rioleringsstelsel met een optimale afkoppeling op woningniveau te realiseren om in aanmerking te komen voor de maximale subsidies vanwege het Vlaamse Gewest voor het uitvoeren van rioleringswerken. Het is bijgevolg zowel voor de goede werking van het gescheiden rioleringsstelsel als voor het bekomen van de investeringstoelagen van het Vlaamse Gewest noodzakelijk dat elke particuliere afkoppeling ook effectief wordt uitgevoerd. Het is dan ook aangewezen om een belasting te voorzien voor de situaties waarin zou nagelaten worden om effectief af te koppelen zodat ook die personen aangezet worden om de afkoppeling te realiseren.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 19 december 2019.

Gepubliceerd op 23 december 2019.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 19 uur

Voor enkele producten kan je een afspraak maken:

  • Stedenbouwkundig advies bouwprojecten (woning, bedrijf)
  • Stedenbouwkundig advies verkavelingen / groepswoningbouw
  • Vragen i.v.m. milieu (ingedeelde inrichtingen en activiteiten), landbouw, natuur
  • Digitaliseren omgevingsvergunning

Afspraak maken: tel 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be – online

LCP