Gemeentelijk belastingreglement op de handhaving van afkoppeling van regen- en afvalwater van bestaande woningen gelegen in zones met aparte afvalwaterriool (2DWA)

De gemeente is ertoe gehouden om een optimaal gescheiden rioleringsstelsel met een optimale afkoppeling op woningniveau te realiseren om in aanmerking te komen voor de maximale subsidies vanwege het Vlaamse Gewest voor het uitvoeren van rioleringswerken. Het is bijgevolg zowel voor de goede werking van het gescheiden rioleringsstelsel als voor het bekomen van de investeringstoelagen van het Vlaamse Gewest noodzakelijk dat elke particuliere afkoppeling ook effectief wordt uitgevoerd. Het is dan ook aangewezen om een belasting te voorzien voor de situaties waarin zou nagelaten worden om effectief af te koppelen zodat ook die personen aangezet worden om de afkoppeling te realiseren.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 19 december 2019.

Gepubliceerd op 23 december 2019.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP