Gemeentelijk belastingreglement op milieubelasting

De gemeente voorziet in verschillende sporen om de afvalophaling en -verwerking op de gemeente te financieren. Dit gebeurt door een forfaitaire belasting, een diftarsysteem op het containerpark en een belasting op de reglementair te gebruiken soorten afvalzakken. Daarnaast zal de gemeente in voorkomend geval een deel van de financiering voorzien uit de algemene middelen van de gemeente. De forfaitaire milieubelasting is een substantiële bron van inkomsten om een deel van de uitgaven van de inwoners/gebruikers van de afvalophaling te recupereren. Er wordt een differentiatie in het tarief voorzien volgens draagkracht en grootte van het gezin.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 19 december 2019.

Gepubliceerd op 23 december 2019.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 860 of milieu@oostkamp.be - online

LCP