gemeentelijk belastingreglement op de kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken, publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten welke publiciteit bevatten met handelskarakter en gelijkgestelde producten

De gemeente doet inspanningen om de afvalberg zo klein mogelijk te houden. Selectief afhalen en verwerken van verschillende afvalfracties, o.a. papier en karton,…, is voor de gemeente een dure aangelegenheid. Het is dan ook aangewezen dat het principe ‘de vervuiler betaalt’ ook wordt toegepast op het verspreiden van niet geadresseerd drukwerk met handelsdoeleinden. Het belastingreglement zou de uitgevers van reclamedrukwerk moeten aanzetten om op een andere dan op papier gedrukte uitgaven reclame te voeren.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 19 december 2019.

Gepubliceerd op 23 december 2019.

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Financieel Beheer

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 840
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP