Groen: beleid

Oostkamp beheert verschillende parken, begraafplaatsen, plantsoenen en laanbeplantingen in de woonwijken.

Het onderhoud van ons groenpatrimonium vraagt organisatie en mankracht. Bovendien gebruikt de gemeente geen schadelijke sproeistoffen meer bij het groenonderhoud. Dat is ook nodig. De Vlaamse overheid legt het op omdat het leefmilieu langzaam ten onder gaat aan de opstapeling van chemische stoffen.

Om onkruid op een milieuvriendelijke manier te beheren, zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Onkruid voorkomen is de beste methode.
    • Verhardingen zoals grind- en dolomietpaden zijn moeilijk te onderhouden. De gemeente legt daarom enkel verhardingen aan waar nodig.
    • Onkruid krijgt zo weinig mogelijk kans om te groeien door o.a. goten preventief te vegen.
  • Onkruid laten staan waar het geen overlast of hinder geeft.
  • Onkruid verwijderen met alternatieve methoden zoals branden, schoffelen, borstelen, wieden, maaien.

De alternatieve methoden zijn vaak heel arbeidsintensief en hebben niet altijd hetzelfde effect als chemische bestrijdingsmiddelen. We moeten aanvaarden dat gras en bloemen die op een verkeerde plaats groeien, niet onmiddellijk moeten verdwijnen. Onkruid beperken is de doelstelling.

De winst voor het leefmilieu, de lucht, het water en vooral voor onze eigen gezondheid is groot. En zeg nu zelf: bent u bang van een paardenbloem?

Meer informatie om ook bij u thuis het gebruik van sproeistoffen te beperken vindt u op de website van 'zonder is gezonder'

 

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP