Groen: beleid

Oostkamp beheert verschillende parken, begraafplaatsen, plantsoenen en laanbeplantingen in de woonwijken.

Het onderhoud van ons groenpatrimonium vraagt organisatie en mankracht. Bovendien gebruikt de gemeente geen schadelijke sproeistoffen meer bij het groenonderhoud. Dat is ook nodig. De Vlaamse overheid legt het op omdat het leefmilieu langzaam ten onder gaat aan de opstapeling van chemische stoffen.

Om onkruid op een milieuvriendelijke manier te beheren, zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Onkruid voorkomen is de beste methode.
    • Verhardingen zoals grind- en dolomietpaden zijn moeilijk te onderhouden. De gemeente legt daarom enkel verhardingen aan waar nodig.
    • Onkruid krijgt zo weinig mogelijk kans om te groeien door o.a. goten preventief te vegen.
  • Onkruid laten staan waar het geen overlast of hinder geeft.
  • Onkruid verwijderen met alternatieve methoden zoals branden, schoffelen, borstelen, wieden, maaien.

De alternatieve methoden zijn vaak heel arbeidsintensief en hebben niet altijd hetzelfde effect als chemische bestrijdingsmiddelen. We moeten aanvaarden dat gras en bloemen die op een verkeerde plaats groeien, niet onmiddellijk moeten verdwijnen. Onkruid beperken is de doelstelling.

De winst voor het leefmilieu, de lucht, het water en vooral voor onze eigen gezondheid is groot. En zeg nu zelf: bent u bang van een paardenbloem?

Meer informatie om ook bij u thuis het gebruik van sproeistoffen te beperken vindt u op de website van 'zonder is gezonder'

 

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

LCP