Deelbekkenbeheersplannen

De gemeente werkt mee aan de opmaak van de deelbekkenbeheersplannen. Hierin is opgenomen hoe de gemeenten de beken en de bekkens van grote beken moet onderhouden. Aangezien de beken niet stoppen aan de grens van de gemeente is het belangrijk dat het beheer en het onderhoud van de beken afgestemd wordt over de gemeentegrenzen. Het Bekkenbestuur en het Waterschap coördineren het overleg. De gemeente dringt aan op een verbetering van het informatienetwerk over het waterbeheer. Naar aanleiding daarvan stapte de gemeente in het pilootproject Rivierbeek. Een overleg om een goed beheer door alle beheerders van verschillende niveaus (Vlaams Gewest, de provincie en de gemeente) worden hierin op elkaar afgestemd.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur

Voor enkele producten kan je een afspraak maken:

  • Stedenbouwkundig advies bouwprojecten (woning, bedrijf)
  • Stedenbouwkundig advies verkavelingen / groepswoningbouw
  • Vragen i.v.m. milieu (ingedeelde inrichtingen en activiteiten), landbouw, natuur
  • Digitaliseren omgevingsvergunning

Afspraak maken: tel 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be – online

LCP