Deelbekkenbeheersplannen

De gemeente werkt mee aan de opmaak van de deelbekkenbeheersplannen. Hierin is opgenomen hoe de gemeenten de beken en de bekkens van grote beken moet onderhouden. Aangezien de beken niet stoppen aan de grens van de gemeente is het belangrijk dat het beheer en het onderhoud van de beken afgestemd wordt over de gemeentegrenzen. Het Bekkenbestuur en het Waterschap coördineren het overleg. De gemeente dringt aan op een verbetering van het informatienetwerk over het waterbeheer. Naar aanleiding daarvan stapte de gemeente in het pilootproject Rivierbeek. Een overleg om een goed beheer door alle beheerders van verschillende niveaus (Vlaams Gewest, de provincie en de gemeente) worden hierin op elkaar afgestemd.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP