Overeenkomst met Aquafin

De gemeente heeft een langlopende overeenkomst met Aquafin voor het beheer van de rioolinfrastructuur (rioleringen, pompstations…). In dit kader heeft Aqaufin de uitvoering van de rioleringswerken in de Veldhoekstraat voor zijn rekening genomen. Ze staan eveneens in voor het beheer en onderhoud van de 20 pompstations (bijvoorbeeld in de Schooldreef, Lieverstede, Kortrijksestraat, Vlasbloemstraat…). Die zorgen voor het oppompen van het afvalwater om het naar een hoger gelegen riool te pompen (bijvoorbeeld in Lieverstede) of om het naar de zuiveringsstations in Baliebrugge en De Leite te voeren. In opdracht van het Vlaams Gewest beheert Auqafin ook de waterzuiveringsstations.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 19 uur

Voor enkele producten kan je een afspraak maken:

  • Stedenbouwkundig advies bouwprojecten (woning, bedrijf)
  • Stedenbouwkundig advies verkavelingen / groepswoningbouw
  • Vragen i.v.m. milieu (ingedeelde inrichtingen en activiteiten), landbouw, natuur
  • Digitaliseren omgevingsvergunning

Afspraak maken: tel 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be – online

LCP