Zoneringsplan

Om de juiste beslissing te nemen over de acties die genomen moeten worden, kan de gemeente zich baseren op het zoneringsplan. Onze gemeente is opgesplitst in 3 zones.

  • Een eerste zone is het gebied waarin rioleringen aanwezig zijn die werden aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie. Bij nieuwbouw of verbouwingen van bestaande huizen moeten het afvalwater en het hemelwater gescheiden worden. Dit kan door een regenput te plaatsen voor het hergebruik van het regenwater. Deze maatregel wordt opgelegd in de bouwvergunning.
  • In een tweede zone is er al dan niet riolering aanwezig en die is nog niet aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie. Ook hier moet men bij een nieuwbouw of een verbouwing een regenput aanleggen voor het hergebruik van regenwater. Het afvalwater moet voorgezuiverd worden via een septische put.
  • In het derde gebied is er geen riolering en moeten de bewoners uit deze zone zelf een individuele waterzuiveringsinstallatie voorzien. Hiervoor zijn de maatregelen van zone 2 van toepassing en neemt het gemeentebestuur het plaatsen en onderhouden van de IBA voor zijn rekening.
  • De plaatsing van deze IBA’s gebeurt in fasen.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP