Zoneringsplan

Om de juiste beslissing te nemen over de acties die genomen moeten worden, kan de gemeente zich baseren op het zoneringsplan. Onze gemeente is opgesplitst in 3 zones.

  • Een eerste zone is het gebied waarin rioleringen aanwezig zijn die werden aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie. Bij nieuwbouw of verbouwingen van bestaande huizen moeten het afvalwater en het hemelwater gescheiden worden. Dit kan door een regenput te plaatsen voor het hergebruik van het regenwater. Deze maatregel wordt opgelegd in de bouwvergunning.
  • In een tweede zone is er al dan niet riolering aanwezig en die is nog niet aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie. Ook hier moet men bij een nieuwbouw of een verbouwing een regenput aanleggen voor het hergebruik van regenwater. Het afvalwater moet voorgezuiverd worden via een septische put.
  • In het derde gebied is er geen riolering en moeten de bewoners uit deze zone zelf een individuele waterzuiveringsinstallatie voorzien. Hiervoor zijn de maatregelen van zone 2 van toepassing en neemt het gemeentebestuur het plaatsen en onderhouden van de IBA voor zijn rekening.
  • De plaatsing van deze IBA’s gebeurt in fasen.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 19 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur

Voor enkele producten kan je een afspraak maken:

  • Stedenbouwkundig advies bouwprojecten (woning, bedrijf)
  • Stedenbouwkundig advies verkavelingen / groepswoningbouw
  • Vragen i.v.m. milieu (ingedeelde inrichtingen en activiteiten), landbouw, natuur
  • Digitaliseren omgevingsvergunning

Afspraak maken: tel 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be – online

LCP