Voorbeeldfunctie waterbeleid

De gemeente vervult een voorbeeldfunctie.

  • Bij de uitvoering van wegenwerken wordt aandacht besteed aan de rioleringen. Rioleringen worden hersteld of aangelegd. Waar nodig en mogelijk worden afkoppelingswerken opgenomen in het programma. De Veldhoekstraat is daar een goed voorbeeld van. Samen met de heraanleg van de straat werd het afvalwater gescheiden van het regenwater door een dubbele riolering aan te leggen (het 2DWA stelsel). Daarbij moesten de waterstromen op het private gedeelte ook gescheiden worden. De gemeente voorziet hiervoor een ruime financiële tussenkomst.
  • Bij het bouwen en/of verbouwen van de eigen infrastructuur bekijkt de gemeente of het oppervlaktewater niet negatief wordt beïnvloed.
  • Verder zorgt de gemeente ervoor dat regenwater in eerste instantie hergebruikt kan worden bijvoorbeeld voor het begieten van planten en bloembakken, het stofvrij vegen van de straten… In OostCampus is een regenwatercapaciteit van meer dan100.000 litervoorzien. In sommige werken voorziet de gemeente dat het regenwater infiltreert in de bodem bv voorziene werken in de Stuiversstraat.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP