Voorbeeldfunctie waterbeleid

De gemeente vervult een voorbeeldfunctie.

  • Bij de uitvoering van wegenwerken wordt aandacht besteed aan de rioleringen. Rioleringen worden hersteld of aangelegd. Waar nodig en mogelijk worden afkoppelingswerken opgenomen in het programma. De Veldhoekstraat is daar een goed voorbeeld van. Samen met de heraanleg van de straat werd het afvalwater gescheiden van het regenwater door een dubbele riolering aan te leggen (het 2DWA stelsel). Daarbij moesten de waterstromen op het private gedeelte ook gescheiden worden. De gemeente voorziet hiervoor een ruime financiële tussenkomst.
  • Bij het bouwen en/of verbouwen van de eigen infrastructuur bekijkt de gemeente of het oppervlaktewater niet negatief wordt beïnvloed.
  • Verder zorgt de gemeente ervoor dat regenwater in eerste instantie hergebruikt kan worden bijvoorbeeld voor het begieten van planten en bloembakken, het stofvrij vegen van de straten… In OostCampus is een regenwatercapaciteit van meer dan100.000 litervoorzien. In sommige werken voorziet de gemeente dat het regenwater infiltreert in de bodem bv voorziene werken in de Stuiversstraat.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Vandaag gesloten

Voor enkele producten kan je een afspraak maken:

  • Stedenbouwkundig advies bouwprojecten (woning, bedrijf)
  • Stedenbouwkundig advies verkavelingen / groepswoningbouw
  • Vragen i.v.m. milieu (ingedeelde inrichtingen en activiteiten), landbouw, natuur
  • Digitaliseren omgevingsvergunning

Afspraak maken: tel 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be – online

LCP