Watertoets

Een belangrijk instrument in het waterbeleid is de watertoets. Bij bouw- en verkavelingsprojecten, bij het opmaken van RUP’s (Ruimtelijk Uitvoeringsplannen) en gemeentelijke projecten die een impact kunnen hebben op het watersysteem, bekijkt de gemeente de impact van het project op beken… Mogelijke oplossingen zijn: zorgen voor buffering, terug openmaken van grachten, hergebruiken van regenwater en afkoppeling van regenwater en afvalwater. Voor deze studie stelt de gemeente een studiebureau aan.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
LCP