Herinrichting Van Cailliedreef, Beverhoutstraat, Veldstraat

In het kader van de landinrichtingsplannen van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), binnen het project van de Groene Fietsgordel Brugge werd een ontwerp opgemaakt om de verkeersveiligheid en –leefbaarheid te verbeteren in de Van Cailliedreef, de Beverhoutstraat en de Veldstraat. De werken worden uitgevoerd op het grondgebied van de gemeenten Oostkamp en Beernem. In het algemeen belang worden de werken samengevoegd tot één dossier. De gemeente Oostkamp treedt op als opdrachtgevend bestuur. De gemeente Beernem verleent hiervoor een mandaat aan de gemeente Oostkamp.

Het ontwerp kwam tot stand  in overleg met de gemeente en werd tijdens een informatievergadering voorgelegd aan de bewoners en daarna bijgestuurd.

In de Veldstraat worden uitwijkstroken voorzien om het verkeer te remmen en om de bermen te beschermen. Het kruispunt Veldstraat-Beverhoutstraat wordt heringericht tot een bajonetkruispunt. De rechtdoorbewegingen van de Veldstraat naar Veldkapelstraat met de kruising met de Beverhoutstraat (en omgekeerd) maken het kruispunt nu onveilig. Bestuurders zijn zich niet altijd bewust van of houden geen rekening met de zijstraten. Het kruispunt wordt uit elkaar gehaald en er komen twee t-splitsingen tegenover elkaar liggen op relatief korte afstand. Zo kan men niet meer rechtdoor rijden, zonder snelheid te minderen. In de Beverhoutstraat komt een fietspad tussen de Veldstraat tot aan de hoofdsloot net voorbij de Koedreef. In de Vancailliedreef worden de uitwijkstroken nog geoptimaliseerd.

De totale kostenraming van de werken bedraagt 1.053.755 euro exclusief BTW. Daarvan is 1.110.945 euro ten laste van de gemeente Oostkamp en 41.810 euro ten laste van de gemeente Beernem. Omdat de werken kaderen in het project Groene Fietsgordel Brugge komt de Vlaamse Landmaatschappij tussen voor 70% van de kostprijs.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP