Herinrichting Van Cailliedreef, Beverhoutstraat, Veldstraat

In het kader van de landinrichtingsplannen van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), binnen het project van de Groene Fietsgordel Brugge werd een ontwerp opgemaakt om de verkeersveiligheid en –leefbaarheid te verbeteren in de Van Cailliedreef, de Beverhoutstraat en de Veldstraat. De werken worden uitgevoerd op het grondgebied van de gemeenten Oostkamp en Beernem. In het algemeen belang worden de werken samengevoegd tot één dossier. De gemeente Oostkamp treedt op als opdrachtgevend bestuur. De gemeente Beernem verleent hiervoor een mandaat aan de gemeente Oostkamp.

Het ontwerp kwam tot stand  in overleg met de gemeente en werd tijdens een informatievergadering voorgelegd aan de bewoners en daarna bijgestuurd.

In de Veldstraat worden uitwijkstroken voorzien om het verkeer te remmen en om de bermen te beschermen. Het kruispunt Veldstraat-Beverhoutstraat wordt heringericht tot een bajonetkruispunt. De rechtdoorbewegingen van de Veldstraat naar Veldkapelstraat met de kruising met de Beverhoutstraat (en omgekeerd) maken het kruispunt nu onveilig. Bestuurders zijn zich niet altijd bewust van of houden geen rekening met de zijstraten. Het kruispunt wordt uit elkaar gehaald en er komen twee t-splitsingen tegenover elkaar liggen op relatief korte afstand. Zo kan men niet meer rechtdoor rijden, zonder snelheid te minderen. In de Beverhoutstraat komt een fietspad tussen de Veldstraat tot aan de hoofdsloot net voorbij de Koedreef. In de Vancailliedreef worden de uitwijkstroken nog geoptimaliseerd.

De totale kostenraming van de werken bedraagt 1.053.755 euro exclusief BTW. Daarvan is 1.110.945 euro ten laste van de gemeente Oostkamp en 41.810 euro ten laste van de gemeente Beernem. Omdat de werken kaderen in het project Groene Fietsgordel Brugge komt de Vlaamse Landmaatschappij tussen voor 70% van de kostprijs.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

LCP