Ter Elst

De gemeente heeft de omgeving van de appartementsgebouwen Ter Elst in de bloemenwijk in Oostkamp heraangelegd. De gemeentelijke diensten maakten zelf het plan op.

De appartementsblokken Ter Elst zijn sociale appartementen en eigendom van de sociaal verhuurmaatschappij Vivendo. De omgeving was aan vernieuwing toe en de gemeente wilde deze verfraaien. De verharding was verouderd en lag er op sommige plaatsen slecht bij. De groenaanleg was verouderd en zeer onderhoudsintensief. Ook de bomen langs de Sint-Jozefsdreef moeten heraangeplant worden.

In de plannen voorzag de gemeente nieuwe verharde paden. Ook het groen wordt heraangelegd. De verharding van de paden en het onderhoud van het groen zijn herbekeken zodat ze gebruiks- en onderhoudsvriendelijk zullen zijn. De gemeente voerde de werken uit in eigen beheer.  

 

 

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

LCP