Ter Elst

De gemeente heeft de omgeving van de appartementsgebouwen Ter Elst in de bloemenwijk in Oostkamp heraangelegd. De gemeentelijke diensten maakten zelf het plan op.

De appartementsblokken Ter Elst zijn sociale appartementen en eigendom van de sociaal verhuurmaatschappij Vivendo. De omgeving was aan vernieuwing toe en de gemeente wilde deze verfraaien. De verharding was verouderd en lag er op sommige plaatsen slecht bij. De groenaanleg was verouderd en zeer onderhoudsintensief. Ook de bomen langs de Sint-Jozefsdreef moeten heraangeplant worden.

In de plannen voorzag de gemeente nieuwe verharde paden. Ook het groen wordt heraangelegd. De verharding van de paden en het onderhoud van het groen zijn herbekeken zodat ze gebruiks- en onderhoudsvriendelijk zullen zijn. De gemeente voerde de werken uit in eigen beheer.  

 

 

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP