Werken die de gemeente uitbesteedt

opening Veldhoekstraat (grote weergave)

Bij het herinrichten en renoveren van  wegen streeft de gemeente ernaar om tegelijkertijd een aantal  andere werken te laten uitvoeren.

 • Waar nodig worden de elektrische kopernetten vervangen door ondergrondse elektriciteitsleidingen.
 • Het openbaar verlichtingsnet wordt ondergronds gebracht en er wordt nieuwe straatverlichting geplaatst.
 • Imewo kan werken aan het gasnet uitvoeren.
 • Ook andere nutsbedrijven maken van de gelegenheid gebruik om hun net uit te breiden of te moderniseren.
 • Waar nodig worden de voetpaden hersteld.
 • Het wegdek wordt vervangen of hersteld.
 • Waar nodig en mogelijk wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.

Voor dergelijke grote projecten stelt de gemeente een studiebureau aan die een ontwerp maakt. Gespecialiseerde aannemers voeren de werken uit.

Meer info

Voorbeelden van werken die hieronder vallen:

 • de Veldhoekstraat
 • de Oedelemsestraat

Ander werken in 2012:

 • Asfalteringswerken in de Kwagatstraat, Bergenstraat, Veldegemsestraat, de Loppemsestraat, het vervangen van platines door asfalt op het Gemeenteplein. De asfalteringswerken in de Stuiverstraat zitten in de voorbereidende fase.
 • Verder worden een aantal betonwegen hersteld. Concreet worden plaatselijk verzakkingen en gebroken platen in o.a. de Torhoutsestraat, de Karel De Stoutelaan, … hersteld.
 • Er staan ook nog afkoppelingswerken in Hertsberge op de agenda. Het regenwater wordt gescheiden van het afvalwater in o.a. de Proosdijstraat, Lodisstraat, Molleree, St. Jansdreef, Stuikheidestraat,… Tegelijkertijd wordt een nieuwe beek aangelegd parallel met de Proosdijstraat. 

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP