Werken die de gemeente uitbesteedt

opening Veldhoekstraat (grote weergave)

Bij het herinrichten en renoveren van  wegen streeft de gemeente ernaar om tegelijkertijd een aantal  andere werken te laten uitvoeren.

 • Waar nodig worden de elektrische kopernetten vervangen door ondergrondse elektriciteitsleidingen.
 • Het openbaar verlichtingsnet wordt ondergronds gebracht en er wordt nieuwe straatverlichting geplaatst.
 • Imewo kan werken aan het gasnet uitvoeren.
 • Ook andere nutsbedrijven maken van de gelegenheid gebruik om hun net uit te breiden of te moderniseren.
 • Waar nodig worden de voetpaden hersteld.
 • Het wegdek wordt vervangen of hersteld.
 • Waar nodig en mogelijk wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.

Voor dergelijke grote projecten stelt de gemeente een studiebureau aan die een ontwerp maakt. Gespecialiseerde aannemers voeren de werken uit.

Meer info

Voorbeelden van werken die hieronder vallen:

 • de Veldhoekstraat
 • de Oedelemsestraat

Ander werken in 2012:

 • Asfalteringswerken in de Kwagatstraat, Bergenstraat, Veldegemsestraat, de Loppemsestraat, het vervangen van platines door asfalt op het Gemeenteplein. De asfalteringswerken in de Stuiverstraat zitten in de voorbereidende fase.
 • Verder worden een aantal betonwegen hersteld. Concreet worden plaatselijk verzakkingen en gebroken platen in o.a. de Torhoutsestraat, de Karel De Stoutelaan, … hersteld.
 • Er staan ook nog afkoppelingswerken in Hertsberge op de agenda. Het regenwater wordt gescheiden van het afvalwater in o.a. de Proosdijstraat, Lodisstraat, Molleree, St. Jansdreef, Stuikheidestraat,… Tegelijkertijd wordt een nieuwe beek aangelegd parallel met de Proosdijstraat. 

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

LCP