Werken in eigen beheer

werken Baliebruggeplein (grote weergave)

Gemeentelijke medewerkers

Sommige werken voert de gemeente uit in eigen beheer. Een 10-tal medewerkers nemen de grotere projecten voor hun rekening. 

  • 3 karweiploegen staan in voor herstellingen zoals putten vullen, putdeksels vastleggen, rioleringen nazien, opritten aanleggen op openbaar domein,…
  • 4 medewerkers zorgen voor de signalisatie bij openbare werken en feestelijkheden.
  • 2 medewerkers ondersteunen de ploeg wegen en groen met hun kraan en vrachtwagen. Zij onderhouden ook de baangrachten.
  • Samen met de groendienst staat de wegenploeg in voor de gladheidsbestrijding.

Meer info

Werken 2012

De omgeving van Ter Elst werd vernieuwd en verfraaid. Er kwamen nieuwe verharde paden. De beplanting werd hedendaags en zal minder onderhoud vragen. De gemeentelijke diensten maakten zelf het ontwerp voor deze werken op.

Een ander project is de heraanleg van het Baliebruggeplein. Het moet een aangenaam en leuk plein worden. Er komen 2 stroken met afgelijnde parkeerplaatsen. Er zal plaats zijn voor 29 wagens en er komen nieuwe fietsrekken. Daarnaast wordt een veiligere toegang tot de school en Stekelbees voorzien. Op het plein zullen er geen vast opstakels meer staan, zodat het plein kan gebruikt worden voor evenementen. De gemeente zorgt voor onderhoudsvriendelijk groen met een beperkt aantal mooie bomen.

Bij de herinrichting van de Meulemanstraat en de Volderstraat wordt het wegdek wordt vernieuwd. Er komt een wegversmalling, de parkeerstroken worden aangepakt, het kruispunt Maciebergstraat met de Volderstraat wordt aan de kant van de Volderstraat aangepast naar een proefopstelling, de voetpaden worden eveneens heraangelegd. Dit project zal een aantal maanden in beslag nemen.

Bij iedere nieuwe verkaveling staat de gemeente in voor de aanleg van de opritten op openbaar domein en voetpaden.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP