Werken in eigen beheer

werken Baliebruggeplein (grote weergave)

Gemeentelijke medewerkers

Sommige werken voert de gemeente uit in eigen beheer. Een 10-tal medewerkers nemen de grotere projecten voor hun rekening. 

  • 3 karweiploegen staan in voor herstellingen zoals putten vullen, putdeksels vastleggen, rioleringen nazien, opritten aanleggen op openbaar domein,…
  • 4 medewerkers zorgen voor de signalisatie bij openbare werken en feestelijkheden.
  • 2 medewerkers ondersteunen de ploeg wegen en groen met hun kraan en vrachtwagen. Zij onderhouden ook de baangrachten.
  • Samen met de groendienst staat de wegenploeg in voor de gladheidsbestrijding.

Meer info

Werken 2012

De omgeving van Ter Elst werd vernieuwd en verfraaid. Er kwamen nieuwe verharde paden. De beplanting werd hedendaags en zal minder onderhoud vragen. De gemeentelijke diensten maakten zelf het ontwerp voor deze werken op.

Een ander project is de heraanleg van het Baliebruggeplein. Het moet een aangenaam en leuk plein worden. Er komen 2 stroken met afgelijnde parkeerplaatsen. Er zal plaats zijn voor 29 wagens en er komen nieuwe fietsrekken. Daarnaast wordt een veiligere toegang tot de school en Stekelbees voorzien. Op het plein zullen er geen vast opstakels meer staan, zodat het plein kan gebruikt worden voor evenementen. De gemeente zorgt voor onderhoudsvriendelijk groen met een beperkt aantal mooie bomen.

Bij de herinrichting van de Meulemanstraat en de Volderstraat wordt het wegdek wordt vernieuwd. Er komt een wegversmalling, de parkeerstroken worden aangepakt, het kruispunt Maciebergstraat met de Volderstraat wordt aan de kant van de Volderstraat aangepast naar een proefopstelling, de voetpaden worden eveneens heraangelegd. Dit project zal een aantal maanden in beslag nemen.

Bij iedere nieuwe verkaveling staat de gemeente in voor de aanleg van de opritten op openbaar domein en voetpaden.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

LCP