Wegen: beleid

rioleringsbuizen (grote weergave)

Voor het gemeentebestuur staat het onderhoud van de gemeentelijke wegen en de investering in goede en veilige wegen hoog op de prioriteitslijst. Zorgen voor aangepaste wegen voor het fietsverkeer en wegen met een goed wegdek zijn hierin belangrijke elementen.

Bij het aanleggen en herinrichten van wegen bekijkt de gemeente waar het nodig en mogelijk is om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Hierdoor wordt het afvalwater gescheiden van het regenwater. Dit is een verplichting van Europa. Bij andere projecten waar de gemeente een gescheiden rioleringsstelsel moet aanleggen, wordt bekeken waar wegen en voetpaden moeten hersteld worden. Op die manier slaat de gemeente 2 vliegen in 1 klap en vermijdt ze dat wegen en voetpaden twee keer opengebroken moeten worden.

De gemeente beheert de meeste wegen op het grondgebied. Maar ook de Vlaamse Overheid is beheerder van een aantal wegen. Afhankelijk van wie de beheerder is, voert de gemeente of de Vlaamse overheid de wegenwerken uit. Uiteraard is er nauw overleg tussen de Vlaamse Overheid en de gemeente.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

LCP