Algemeen Politiereglement en Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Sinds 2009 is het Algemeen Politiereglement (APR) in voege op het grondgebied van de Politiezone Het Houtsche. Dit reglement is een soort samenvoeging van de vroegere politieverordeningen in de gemeenten Beernem, Zedelgem en Oostkamp. In dit Algemeen Politiereglement staan duidelijke regels waarmee de 3 gemeenten paal en perk wil stellen aan allerlei gedragingen die openbare overlast veroorzaken: nalatigheden, verloedering, bevuiling, lawaai... Als u één van de regels uit het APR overtreedt, riskeert u een administratieve geldboete. Die kan oplopen tot 350 euro. Daarnaast zijn er nog andere administratieve sancties mogelijk zoals de schorsing of intrekking van een vergunning die de stad afleverde of de sluiting van een instelling.

 

De politie stelt de overtredingen vast. De sanctioneringsambtenaar van de respectievelijke gemeente waar de inbreuk werd gepleegd, legt de administratieve geldboete op. De tussenkomst van het parket of van de politierechtbank is dus niet meer nodig. Als overtreder hebt u altijd de mogelijkheid tot verweer en in tweede instantie kunt u beroep aantekenen.

 

Het Algemeen Politiereglement is recent herwerkt naar aanleiding van de nieuwe GAS-wet van 1 januari 2014. Deze nieuwe GAS-wet verplicht het aanduiden van een onafhankelijk bemiddelaar die aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Het aanbod van bemiddeling is verplicht naar minderjarigen toe.

 

Daarnaast werd ook een protocolakkoord aangegaan met het parket West-Vlaanderen voor bepaalde gemengde inbreuken.

 

Het herwerkte APR werd in de 3 gemeenteraden goedgekeurd, en is van toepassing vanaf 1 juli 2015.

 

In bijgevoegde documenten zijn de wijzigingen in geel gemarkeerd.

Openingsuren & contact

LCP