Fuiven: hou het net!

De examens zitten erop, het feest kan beginnen. Plezier maken en fuiven mag… maar hou het proper!

Urineren of enige uitwerpselen achterlaten in openbare ruimten, plaatsen, parken, galerijen of passages op privé-gebied, is verboden, tenzij op plaatsen of accommodaties hiervoor ingericht. Ook spuwen of sigaretten(peuken) op de grond gooien is verboden.

De vakantiemaanden zijn de topmaanden voor jeugdbewegingen. Ze organiseren allerlei activiteiten en de speelterreinen draaien op volle toeren, soms tot ergernis van buurtbewoners.

Het geluid van spelende kinderen, die onder toezicht staan van georganiseerde opvang, zoals een jeugdbeweging, kan echter niet als hinderlijk beschouwd worden.  

Jeugdbewegingen die wat afkoeling willen zoeken in o.a. openbare vijvers of kanalen moeten daar eerst toelating voor vragen bij het college van burgemeester en schepenen. U mag op dezelfde plaatsen ook geen dieren laten baden of wassen.

Hou ook rekening met het algemeen politiereglement bij het organiseren van allerlei spelen in groene ruimten of zelfs langs de openbare weg. Zo mogen groene ruimten enkel te voet betreden worden, en zijn fietsers en skateboarders enkel op daartoe bestemde en aangeduide plaatsen toegelaten. Hetzelfde geldt voor steps, rolschaatsen of skateboards langs de openbare weg.

Openingsuren & contact

LCP