Vergeet de studenten niet

Studenten zien vaak op tegen de junimaand…het is de tijd van hard studeren en examens.

Soms zijn er ook zaken die dit studeren bemoeilijken. Denk maar aan de vogelschrikkanonnen op het land, die geregeld een salvo afvuren.

Vogelschrikkanonnen of alarmkanonnen zijn toegelaten, maar slechts als ze op meer dan 100 meter van de dichtstbijgelegen woning geplaatst worden.  Ze mogen evenmin gericht worden in de richting van huizen. Tenslotte mogen ze geen schoten lossen tussen zonsondergang en zonsopgang.

De ijsventer zorgt aan de ene kant voor een verfrissende afkoeling maar aan de andere kant kan het melodietje dat erbij hoort knap irritant zijn voor wie met zijn neus in de boeken zit.

Het gebruik van voertuigen met luidsprekers voor reclame-, propaganda of andere doeleinden, is alleen geoorloofd mits voorafgaande toelating van de burgemeester.

Openingsuren & contact

LCP