Wildplakken wordt aangepakt

De voorbije maand december stelde de politie vast dat verschillende bushokjes in de politiezone beplakt waren met affiches. Nochtans kan aanplakking op het openbaar domein slechts gebeuren mits toelating van de bevoegde overheid.

Meer info

Maakt u deel uit van een vereniging, of sportclub,… en wilt u een evenement aankondigen, vraag dan toelating aan de bevoegde overheid tot aanplakking van affiches op het openbaar domein en leg ook een exemplaar neer op het gemeentehuis. De bevoegde overheid verschilt naargelang het type weg waarlangs u een aankondiging wil doen bv. gewestwegen, gemeentewegen enz. Bij twijfel, vraag dit na in het gemeentehuis. De voorbije maand december stelde de politie vast dat verschillende bushokjes in de politiezone beplakt waren met affiches. Dit is een vorm van wildplakken en in dergelijke gevallen worden de inrichters beboet met een geldboete van 60 euro.

Wettig aangebrachte plakbiljetten mogen niet kwaadwillig afgetrokken, gescheurd, bevuild of hoe dan ook onleesbaar gemaakt worden. Voor het ‘overplakken’ van dergelijke affiches kunt u dan ook een boete van 60 euro oplopen.

Openingsuren & contact

LCP