Wildplakken wordt aangepakt

Maakt u deel uit van een vereniging, of sportclub,… en wilt u een evenement aankondigen, vraag dan toelating aan de bevoegde overheid tot aanplakking van affiches op het openbaar domein en leg ook een exemplaar neer op het gemeentehuis. De bevoegde overheid verschilt naargelang het type weg waarlangs u een aankondiging wil doen bv. gewestwegen, gemeentewegen enz. Bij twijfel, vraag dit na in OostCampus.
Voor aanplakken zonder toelating kunt u een boete oplopen. 

Wettig aangebrachte plakbiljetten mogen niet kwaadwillig afgetrokken, gescheurd, bevuild of hoe dan ook onleesbaar gemaakt worden. Voor het ‘overplakken’ van dergelijke affiches kunt u dan ook een boete oplopen.

Openingsuren & contact

LCP