Vereenvoudigde keuring bij verkoop van wagens

Sinds augustus is de tweedehandskeuring van voertuigen beperkt tot een keuring van de technische staat van het voertuig i.p.v. een volledige keuring. Dit op voorwaarde dat het voertuig minder dan 2 maanden ervoor met succes een periodieke keuring kreeg. Een tweedehandskeuring dient enkel om te controleren of het voertuig op het ogenblik van de inschrijving op naam van een andere titularis in goede staat verkeert.

Visuele keuring

Wanneer een voertuig twee maanden voor het verkocht wordt, een volledige keuring heeft doorstaan (groen keuringsbewijs) en daarna weinig werd gebruik, veronderstelt men dat dit voertuig nog in goede staat is. Het voertuig moet dan enkel een visuele keuring ondergaan. Daarbij gaat men na of het voertuig sinds de afgifte van het laatste keuringsbewijs, geen schade heeft geleden. Als men bij de visuele keuring of bij de keuring van het remsysteem een technisch gebrek of een tekortkoming vaststelt, krijgt het voertuig onmiddellijk een volledige keuring.

Bij een visuele keuring wordt geen nieuw keuringsbewijs afgeleverd, maar een document met als opschrift ‘visuele keuring van het voertuig’.

Meer info: www.wegcode.be en tik in het zoekscherm: ‘tweedehandskeuring auto’s vereenvoudigd’

 

Openingsuren & contact

LCP