Waterbeleid

waterafvoer (grote weergave)

Europa en Vlaanderen leggen de gemeenten op om het afvalwater te zuiveren en het oppervlaktewater te beschermen. Hiervoor moeten afvalwater en oppervlaktewater (regenwater) gescheiden worden. Het oppervlaktewater moet zoveel mogelijk in de bodem dringen of via grachten naar beken lopen. Het afvalwater moet gezuiverd worden. Dit kan collectief via rioleringen naar zuiveringsstations. Afvalwater kan ook individueel gezuiverd worden via een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater). Het zoneringsplan legt per woning vast welk principe gevolgd moet worden voor het afvalwater, IBA of riolering.

De Europese kaderrichtlijnen Water leggen vast aan welke kwaliteitseisen het oppervlakte- en grondwater moet voldoen tegen 2015. De gemeente moet alles in het werk stellen om deze normen te halen. Daarnaast hecht het bestuur zelf ook heel veel belang aan duurzaam omgaan met water. De opvang en zuivering van afvalwater staat dan ook al heel de legislatuur centraal in het Oostkampse beleid.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur

Voor enkele producten kan je een afspraak maken:

  • Stedenbouwkundig advies bouwprojecten (woning, bedrijf)
  • Stedenbouwkundig advies verkavelingen / groepswoningbouw
  • Vragen i.v.m. milieu (ingedeelde inrichtingen en activiteiten), landbouw, natuur
  • Digitaliseren omgevingsvergunning

Afspraak maken: tel 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be – online

LCP