Waterbeleid

waterafvoer (grote weergave)

Europa en Vlaanderen leggen de gemeenten op om het afvalwater te zuiveren en het oppervlaktewater te beschermen. Hiervoor moeten afvalwater en oppervlaktewater (regenwater) gescheiden worden. Het oppervlaktewater moet zoveel mogelijk in de bodem dringen of via grachten naar beken lopen. Het afvalwater moet gezuiverd worden. Dit kan collectief via rioleringen naar zuiveringsstations. Afvalwater kan ook individueel gezuiverd worden via een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater). Het zoneringsplan legt per woning vast welk principe gevolgd moet worden voor het afvalwater, IBA of riolering.

De Europese kaderrichtlijnen Water leggen vast aan welke kwaliteitseisen het oppervlakte- en grondwater moet voldoen tegen 2015. De gemeente moet alles in het werk stellen om deze normen te halen. Daarnaast hecht het bestuur zelf ook heel veel belang aan duurzaam omgaan met water. De opvang en zuivering van afvalwater staat dan ook al heel de legislatuur centraal in het Oostkampse beleid.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP