Vuurtje stoken

Het verbranden van (huishoudelijk) afval is verboden. Toch verbranden mensen vaak allerhande materialen in open vuren, vuurtonnetjes, open haarden en ook in kachels van het type ‘allesbrander’.

Men is zich vaak niet bewust van de nadelige effecten voor zichzelf en de omgeving. De rookoverlast hindert omwonenden en schaadt de gezondheid. De schadelijke stoffen die daarbij ontstaan (polycyclische aromatische koolwaterstoffen, stof, dioxines, zware metalen), komen immers onmiddellijk terecht in en om uw eigen woning. Ze zijn kankerverwekkend en mogelijk verstoren ze ook de voortplanting, de groei, het afweersysteem en de neurologische functies.

Er is een uitzondering mogelijk voor plantaardige afvalstoffen op voorwaarden dat:

 • ze verbrand worden op het perceel waar ze ontstaan zijn;
 • en ze afkomstig zijn van onderhoud van tuinen, van ontbossing of ontginning van terreinen of van eigen bedrijfslandbouwkundige werken;
 • en er een minimum afstand gerespecteerd wordt van 100 meter van huizen, bossen, heiden, boomgaarden, hagen, stro, graan, mijten of van plaatsen waar vlas ligt te drogen.

Denk dus twee keer na vooraleer een vuurtje te stoken.

Absoluut taboe in uw open haard, kachel of terrashaard zijn onder andere:

 • huisvuil
 • sloophout
 • geverfd of gevernist hout
 • geïmpregneerd of verduurzaamd hout (herkenbaar aan de lichtgroene of donkerbruine kleur)
 • multiplex
 • hardboard
 • spaanplaat
 • plasticafval

Meer info

www.stookslim.be | brochure ‘Slimmer stoken’

Heeft u nog vragen over uw haard of kachel?

Bel gratis 1700 elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail. Of surf naar www.vlaanderen.be.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 860 of milieu@oostkamp.be - online

LCP