Financiële steun voor personen met lage inkomsten

Indien uw basisinkomen onvoldoende is om bepaalde kosten te dragen, kan u een aanvraag doen voor een OCMW-tussenkomst. Deze steun is niet wettelijk geregeld (zoals het leefloon), maar elke aanvraag wordt individueel onderzocht. Voor iedere vorm van steun gelden specifieke regels.

De OCMW-Raad moet deze aanvullende financiële steun goedkeuren.

Volgende vormen van aanvullende financiële steun zijn mogelijk: tussenkomst in medische en paramedische kosten, huurtoelage, huurwaarborg, voorschotten op uitkeringen en loon, tussenkomst voor achterstallige energieschulden, schoolkosten, verwarmingstoelage, steun voor culturele en sportieve activiteiten, tussenkomst voor rusthuiskosten, tussenkomst in begrafeniskosten, vast bedrag maandelijkse steun, ...

Meer info

Afhankelijk van de soort steunverlening en de situatie moet deze financiële steun al dan niet worden terugbetaald aan het OCMW.

Voorwaarden

Voor personen met lage financiële inkomsten

Procedure

Aanmelden bij de sociale dienst van OCMW Oostkamp (telefonisch of persoonlijk tijdens de openingsuren). U zal een eerste gesprek hebben met een maatschappelijk werker, die een sociaal en financieel onderzoek uitvoert. Er wordt een sociaal verslag opgemaakt. Op basis van het verslag en het voorstel van de maatschappelijk werker neemt de OCMW-raad een beslissing. U ontvangt een betekening bij toekenning of weigering.

Wat meebrengen

  • identiteitsdocumenten
  • overzicht van inkomsten en uitgaven van de laatste maanden

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur
LCP