Financiële steun voor personen met lage inkomsten

Indien uw basisinkomen onvoldoende is om bepaalde kosten te dragen, kan u een aanvraag doen voor een OCMW-tussenkomst. Deze steun is niet wettelijk geregeld (zoals het leefloon), maar elke aanvraag wordt individueel onderzocht. Voor iedere vorm van steun gelden specifieke regels.

De OCMW-Raad moet deze aanvullende financiële steun goedkeuren.

Volgende vormen van aanvullende financiële steun zijn mogelijk: tussenkomst in medische en paramedische kosten, huurtoelage, huurwaarborg, voorschotten op uitkeringen en loon, tussenkomst voor achterstallige energieschulden, schoolkosten, verwarmingstoelage, steun voor culturele en sportieve activiteiten, tussenkomst voor rusthuiskosten, tussenkomst in begrafeniskosten, vast bedrag maandelijkse steun, ...

Meer info

Afhankelijk van de soort steunverlening en de situatie moet deze financiële steun al dan niet worden terugbetaald aan het OCMW.

Voorwaarden

Voor personen met lage financiële inkomsten

Procedure

Aanmelden bij de sociale dienst van OCMW Oostkamp (telefonisch of persoonlijk tijdens de openingsuren). U zal een eerste gesprek hebben met een maatschappelijk werker, die een sociaal en financieel onderzoek uitvoert. Er wordt een sociaal verslag opgemaakt. Op basis van het verslag en het voorstel van de maatschappelijk werker neemt de OCMW-raad een beslissing. U ontvangt een betekening bij toekenning of weigering.

Wat meebrengen

  • identiteitsdocumenten
  • overzicht van inkomsten en uitgaven van de laatste maanden

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP