Organisaties: opvang kinderen met een handicap

Centrum voor Thuiszorg

De dienst is 24u op 24u en 7 dagen op 7 telefonisch bereikbaar op 059 551 616. U wordt onmiddellijk gecontacteerd door de verantwoordelijke van de dienst om de opvang te bevestigen.

  • Zilverstraat 43, 8000 Brugge
  • tel 050 447 911

 

Vzw Oppas ziek kind

initiatief van Familiehulp en de CM Brugge

 

Oef (Ouders En Familiezorg)

initiatief van vzw Aanvullende Thuiszorg Familiezorg West-Vlaanderen

 

Blydhove 

 

‘t Vliegend Paard 

Initiatief van vzw Zonnebloemen.

Zij staan in voor inclusieve kinderopvang, zowel van kinderen met of zonder specifieke zorgbehoeften van 0 tot 3 jaar en buitenschoolse opvang (voor- en naschools / vakantieperioden) van kinderen tussen 3 en 12 jaar met specifieke zorgbehoeften.

Sinds januari 2008 is het initiatief gestart met elke tweede zaterdag van de maand opvang te voorzien, enkel voor kinderen met specifieke zorgbehoeften.Het Vlot

Therapeutisch kinderdagverblijf voor kinderen met een handicap

 

DeOctopus 

dagopvang voor kinderen tot 4 jaar met een fysieke of mentale handicap

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP