Financiele steun aan vreemdelingen

Personen met een geldige verblijfstitel die geen recht hebben op maatschappelijke integratie/leefloon, kunnen een financiële steun genieten. Het bedrag is gelijk aan het leefloon. Ook personen die bij de asielaanvraag een attest “geen toewijzing aan materiële opvang” hebben ontvangen, kunnen financiële steun genieten van het OCMW. Dit geldt eveneens voor asielzoekers van wie de toewijzing aan een materiële opvang werd geschrapt.

Meer info

Via een eerste gesprek en eventueel verdere gesprekken wordt een sociaal - financieel onderzoek gevoerd. Op basis van het verslag en het voorstel van de maatschappelijk werker neemt de OCMW-Raad een beslissing. Indien er een positieve beslissing valt, wordt de steun uitgekeerd en de cliënt wordt verder begeleid met de bedoeling zijn sociaal-financiële situatie te verbeteren. Via arbeidsbegeleiding wordt gezocht naar aangepast werk, indien het wettelijk toegelaten is.

Voorwaarden

Verblijven binnen de gemeenteen - ingeschreven zijn in het vreemdelingenregisteringeschreven zijn in het wachtregister en in het bezit zijn van een attest “geen toewijzing aan materiël opvang”ingeschreven zijn in het wachtregister en uw code van toewijzing werd geschrapt.

Procedure

U meldt zich aan bij de Sociale dienst van het OCMW voor een eerste gesprek.

Wat meebrengen

  • Uw identiteitsdocumenten
  • Uw verblijfsdocumenten
  • Eventueel een bewijs van inkomsten

Bedrag

De bedragen van financiële steunverlening zijn gelijk aan deze van het leefloon.

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
LCP