Financiele steun aan vreemdelingen

Personen met een geldige verblijfstitel die geen recht hebben op maatschappelijke integratie/leefloon, kunnen een financiële steun genieten. Het bedrag is gelijk aan het leefloon. Ook personen die bij de asielaanvraag een attest “geen toewijzing aan materiële opvang” hebben ontvangen, kunnen financiële steun genieten van het OCMW. Dit geldt eveneens voor asielzoekers van wie de toewijzing aan een materiële opvang werd geschrapt.

Meer info

Via een eerste gesprek en eventueel verdere gesprekken wordt een sociaal - financieel onderzoek gevoerd. Op basis van het verslag en het voorstel van de maatschappelijk werker neemt de OCMW-Raad een beslissing. Indien er een positieve beslissing valt, wordt de steun uitgekeerd en de cliënt wordt verder begeleid met de bedoeling zijn sociaal-financiële situatie te verbeteren. Via arbeidsbegeleiding wordt gezocht naar aangepast werk, indien het wettelijk toegelaten is.

Voorwaarden

Verblijven binnen de gemeenteen - ingeschreven zijn in het vreemdelingenregisteringeschreven zijn in het wachtregister en in het bezit zijn van een attest “geen toewijzing aan materiël opvang”ingeschreven zijn in het wachtregister en uw code van toewijzing werd geschrapt.

Procedure

U meldt zich aan bij de Sociale dienst van het OCMW voor een eerste gesprek.

Wat meebrengen

  • Uw identiteitsdocumenten
  • Uw verblijfsdocumenten
  • Eventueel een bewijs van inkomsten

Bedrag

De bedragen van financiële steunverlening zijn gelijk aan deze van het leefloon.

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP