Bezoeken 85-plussers

handen met bloem (grote weergave)

Tweejaarlijks vinden in onze gemeente de huisbezoeken bij de 85-plussers plaats. 85-plussers die alleen wonen en geen lid zijn van een ouderenvereniging lopen het meest risico op vereenzaming. T.o.v. de leeftijdgenoten die in een woonzorgcentrum verblijven, riskeren zij ook minder geïnformeerd te zijn over de sociale voorzieningen voor ouderen.

Tijdens een gezellige babbel luisteren vrijwilligers naar de noden en vragen van de 85-plussers. Men polst ook naar de interesse om bijeenkomsten voor ouderen bij te wonen.

Door de vergrijzing van de maatschappij is ook in onze gemeente de groep 85-plussers de afgelopen jaren flink toegenomen. In het najaar van 2019 woonden er 814 85-plussers in Oostkamp. 135 personen verbleven in één van de woonzorgcentra. De actie van de Seniorenraad en de gemeente richt zich specifiek op ouderen die nog alleen wonen én niet aangesloten zijn bij een ouderenvereniging. 449 85-plussers kwamen in aanmerking voor een bezoek. 366 van hen gingen in op het voorstel.

Voor de editie van 2019 boden maar liefst 71 vrijwilligers zich aan om mee te werken aan de huisbezoeken. Elke vrijwilliger bezocht tussen de 2 en 8 adressen.

De huisbezoeken worden door zowel de ouderen zelf, de vrijwilligers als de gemeente als erg waardevol beschouwd. Enerzijds in het detecteren van zowel individuele als meer structurele noden, anderzijds als onderdeel van een toegankelijke dienstverlening met aandacht voor specifieke doelgroepen.

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP